Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tradensa Spółka z o.o., z siedzibą w Wysogotowie, pod adresem: ul. Urocza 5a, 62-081 Wysogotowo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS  0000910290, REGON 389384476, NIP 7812022828 (zwana dalej: Tradensa). Dane kontaktowe: kontakt@tradensa.pl,  nr telefonu +48 697 697 653.

2)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f RODO w celu zawarcia przez Pana/Panią z Tradensa umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych przez Tradensa
i wykonania zawartej z Tradensa umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych przez Tradensa, a także wykonania ciążących na Tradensa obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu, czyli oferowania Panu/Pani towarów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3)     Tradensa jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, wspierającymi nas w wykonywaniu usług i procesie obsługi klienta, podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową a także podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy prawnicze i informatyczne.

4)     Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z Tradensa Umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych Tradensa, w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z Tradensa umowy. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5)     Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/Pani dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

6)     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7)     W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Pana/Panią z Tradensa umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów oferowanych przez Tradensa, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Tradensa działań na Pana/Pani żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Tradensa ciążącego na Tradensa obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

8)     Przetwarzane przez nas Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.”

 

Pliki cookies

  1. Informacje o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

c) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

i) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

d) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

e) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

f) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

g) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

2. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

i) Edge
ii) Internet Explorer
iii) Chrome
iv) Safari
v) Firefox
vi) Opera

Urządzenia mobilne:

vii) Android
viii) Safari (iOS)
viiii) Windows Phone”

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.